„Konstytucja dla Nauki” do poprawki. Po uwagach zgłoszonych przez senatorów, ustawa została skierowana do dalszych prac w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. O szczegółach i znaczeniu zmian dla polskich uczelni mówił senator prof. Andrzej Stanisławek.

To już kolejne rekomendowane przez senacką komisję poprawki do ustawy. Jak zaznaczył Andrzej Stanisławek, „Konstytucja dla Nauki” jest wynikiem dwuletnich konsultacji i współpracy ze środowiskiem akademickim. Reforma podwyższy jakość kształcenia na studiach i pozycję polskich uczelni w rankingach międzynarodowych, wspiera też ośrodki regionalne.

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” ma zastąpić cztery obecnie istniejące.