38 mln zł rządowego wsparcia na remont najbardziej zniszczonych dróg w województwie rozdzielone. Pieniądze trafią do 30 samorządów - 26 gmin i 4 powiatów. Dzięki temu uda się o odbudować ponad 50 km dróg i ulic. Zainteresowanie było ogromne, dlatego wojewoda lubelski zapowiedział, że jesienią ruszy nabór kolejnych wniosków do programu.

To będzie jednorazowa pomoc. Dzięki niej, gminy będą mogły - przynajmniej częściowo - rozwiązać problem nieremontowanych od lat dróg. Na tym chce skorzystać m.in. gmina Wąwolnica. Rząd dołoży do remontu tego odcinka drogi w Celejowie. Wsparcie otrzymają też m.in. Jastków, Obsza, Sawin i Wysokie.

Szczęśliwcy do 26-go czerwca muszą złożyć w urzędzie wojewódzkim wszystkie dokumenty, tak by można było podpisać umowę o udzieleniu wsparcia i ogłosić przetarg. O te 38 mln zł zabiegały prawie wszystkie gminy i powiaty z województwa lubelskiego. Co z przegranymi? Muszą poczekać do października, wtedy rząd uruchomi na ten cel 5 mld zł. Będą mogły skorzystać wszystkie samorządy w kraju..

Jeszcze w tym tygodniu wojewoda lubelski - w ramach rządowego programu przebudowy infrastruktury gminnej i powiatowej - przekaże środki na remonty dróg samorządowcom z Dzwoli, Uścimowa, Tomaszowa Lubelskiego, Strzyżewic i Krasnegostawu. Od początku roku wsparcie rządowe na budowę dróg w naszym regionie wyniosło ponad 140 mln zł.