Polska ma ośmiu nowych obywateli. Siedem osób pochodzi z Ukrainy, jedna z Macedonii. Część ma polskie pochodzenie, niektórzy są małżonkami obywateli polskich, albo studentami , którzy wiążą swoją przyszłość z naszym krajem. Dzisiaj odebrali akty nadania obywatelstwa polskiego.

To bardzo ważny dzień w naszym życiu, podkreślali ci, którzy dziś odebrali dokumenty potwierdzające otrzymanie polskiego obywatelstwa. Są wśród nich zarówno ci, kórzy mają polskie korzenie jak i ci, którzy wybrali Polskę i bycie Polakiem. Większość osób ktore otrzymały dziś polskie obywatelstwo, to byli już obywatele Ukrainy. Wyjatkiem w tej grupie był Macedończyk.

Procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo są coraz łatwiejsze. Z dniem nadania statusu obywatela dana osoba nabywa wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji RP. W tym roku tylko na Lubelszczyźnie polskie obywatelstwo przyznano juz 76 osobom.