Czy dostęp do broni należy zaostrzyć czy ułatwić? Czy posiadanie broni zapewnia bezpieczeństwo, czy stwarza zagrożenie?