Przywódca Kościoła w trudnych czasach, obrońca polskiej tradycji i praw człowieka, mąż stanu. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przypomniano dziś postać i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Wszystko za sprawą międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Stefan Kardynał Wyszyński - nauczyciel praw Bożych".

Ksiądz Stefan Wyszyński był związany z Lublinem i Lubelszczyzną od 1925 roku, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL; był też wykładowcą tej uczelni i biskupem lubelskim. Organizatorzy konferencji podkreślają, że nauczanie Prymasa Tysiąclecia jest nadal aktualne.

Uczestnicy spotkania przypomnieli m.in. wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczanie Soboru Watykańskiego II, jego wizję uniwersytetu i troskę o tożsamość kulturową Europy.

Ks. Infułat Ireneusz Skubiś, ks. prof. Wojciech Góralski, mecenas Stefan Hambura i prof. Peter Raina to laureaci Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

Organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej była Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa tej uczelni.