Władze Świdnika dofinansowały kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego, działające na terenie gminy. Ze wsparcia skorzysta 300 młodych sportowców. Dla wielu organizacji taka dotacja to podstawa budżetu.

Świdnicki Aeroklub dostał od miasta 40 tys. zł na rozwijanie sekcji seniorów. Skorzystały też mniejsze organizacje. W sumie władze miasta dofinansowały 8 klubów sportowych, działających na terenie gminy.

Miasto przyznało także dofinansowanie organizacjom pożytku publicznego - m.in. Bractwu Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. Ze schroniska korzysta obecnie 40 mężczyzn, a miejskie dotacje to podstawa budżetu tej instytucji. Stowarzyszenie prowadzi także jadłodajnie, z której dziennie korzysta nawet 200 osób. Innym zadaniem Stowarzyszenia, dotowanym przez miasto, jest noclegownia dla pijanych mężczyzn.

Miasto dofinansowało także instytucje kultury - wśród nich zespół Leszczyniacy. W sumie, na dotacje, świdnicki ratusz przeznaczył prawie 300 tys. zł.