Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury oraz czytelnicy pożegnali na Starych Powązkach w Warszawie Julię Hartwig. Poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej z języka francuskiego i angielskiego zmarła 14 lipca w Pensylwanii. Julia Hartwig urodziła się w Lublinie, gdzie spędziła dzieciństwo i uzyskała maturę. Lublin często gościł w jej twórczości. Julia Hartwig została wyróżniona tytułem honorowej obywatelki Lublina. Poetka miała 95 lat.

Julia Hartwig spoczęła w rodzinnym grobie na Starych Powązkach w Warszawie. Jej dorobek literacki obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i prozy poetyckiej oraz monografie, eseje, tłumaczenia i książki dla dzieci. "Odeszła niezwykła osoba, która szanowała słowo. Umiała nadać mu właściwy sens i znaczenie" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście, który odczytał minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.

W wielu utworach Julii Hartwig obecny był Lublin - miejsce urodzenia, nauki i studiów. Tomy poetyckie, które stworzyła, okazały się nieprzemijające i zapewniły jej trwałe miejsce w historii literatury polskiej. Zaliczane są do największych osiągnięć rodzimej liryki.

Poetka wielokrotnie gościła w rodzinnym Lublinie, którego od 2009 roku była honorową obywatelką. Tutaj też można pospacerować zaułkiem Hartwigów - uliczką poświęconą tej artystycznej rodzinie, która wielokrotne gościła na fotografiach brata Julii - Edwarda Hartwiga.

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na spacer po Lublinie śladami Julii Hartwig, który zaplanowano na 7 października.