Służba zdrowia od lat na chorobowym. Założenia reformy opieki zdrowotnej