Miasto Zamość przygotowuje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta na lata 2017-2023. Rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych. O zasadach i korzyściach płynących z realizacji takiego przedsięwzięcia rozmawiali mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Przed przystąpieniem do realizacji programu, Urząd Miasta musi przygotować dokument, aby wyznaczyć obszar, który objęty zostanie rewitalizacją. Dlatego bardzo dokładnie analizowane są problemy mieszkańców, jakie występują w przestrzeni miasta.

W przygotowaniu dokumentu udział biorą przedstawiciele osiedli i wspólnot mieszkaniowych. Właśnie takie społeczne konsultacje mają znaczenie dla przygotowania i określenia priorytetów. O głównych problemach mieszkańcy wypowiadają się również w ankietach, których wpłynęło ponad 600. Specjaliści z zakresu rewitalizacji mają już pewne spostrzeżenia.

Rewitalizacją powinno zostać objętych jak najwięcej terenów, twierdzą przedsiębiorcy, obecni na spotkaniu. To m.in. świadczy o postępie i rozwoju miasta, dlatego deklarują wszechstronną pomoc. Rewitalizacja to przywrócenie do życia i ożywienie danego obszaru. Wpływa to korzystnie na otoczenie, lokalną gospodarkę, ale ma również integrować lokalną społeczność.