Są z różnych części świata, przyjechali do Lublina, by lepiej poznać kulturę Polski. Studenci z Uniwersytetu w Poczdamie przebywają na kilkudniowej wizycie na UMCS.

Uniwersytet w Poczdamie jest jedyną uczelnią w Niemczech, która umożliwiła uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej. To także jedyna uczelnia, która prowadzi innowacyjne wschodnie europejskie studia kulturowe. Wizyta studyjna studentów z Poczdamu na UMCS to efekt niedawno podpisanej umowy pomiędzy uczelniami.

Umowa z poczdamskim uniwersytetem jest jedną z wielu. Centrum Języka i Kultury Polskiej ostatnio nawiązało też współpracę z tureckim tureckim uniwersytetem w Stambule.

Podczas pięciodniowej wizyty studenci z Poczdamu będą nie tylko na uczelni. Będą też zwiedzać Lublin, odwiedzą Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i poznają miejsca związane z Bruno Schulzem.